Regulamin serwisu www.hellovolt.com.pl; hellovolt.eu; hellovolt.site; hellovolt.online

Właściciel marki HelloVolt, Luneos Sp. z o.o. na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Luneos Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. Luneos Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu. 

Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych oraz multimedialnych dostępnych na stronach serwisu www.hellovolt.com.pl; hellovolt.eu; hellovolt.site; hellovolt.online jest dozwolone z poniższymi zastrzeżeniami: 

1. Wyłączne prawo do ww. materiałów znajdujących się na stronach serwisu www.hellovolt.com.pl; hellovolt.eu; hellovolt.site; hellovolt.online ma Luneos Sp. z o.o.. Wszystkie znaki handlowe, graficzne, adres serwisu internetowego, nazwy produktów, zdjęcia są znakami handlowymi i/lub własnością Luneos Sp. z o.o.

2. Rozpowszechnianie materiałów umieszczonych na stronach serwisu jest dozwolone wyłącznie w celach niekomercyjnych. Każdorazowo jednak Luneos Sp. z o.o musi zostać poinformowana o tym fakcie, w formie pisemnej, z podaniem celu i miejsca wykorzystania, adresu internetowego lub przesłania materiału w postaci cyfrowej, drukowanej lub innej. Informację taką należy kierować na adres info@luneos.pl 

3. Wykorzystywanie materiałów tekstowych dostępnych na stronach serwisu www.hellovolt.com.pl; hellovolt.eu; hellovolt.site; hellovolt.online dozwolone jest wyłącznie za podaniem źródła, przy czym w przypadku publikacji elektronicznych źródło powinno być podane w formie hiperłącza (linku) do strony, z której pochodzą. 

4. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do udostępnianych na stronach serwisu www.hellovolt.com.pl; hellovolt.eu; hellovolt.site; hellovolt.online materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych, z wyraźnym zaznaczeniem rzeczywistego źródła (podanie adresu www.hellovolt.com.pl; hellovolt.eu; hellovolt.site; hellovolt.online). Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych na stronach serwisu www.hellovolt.com.pl; hellovolt.eu; hellovolt.site; hellovolt.online na stronach naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje. 

5. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad mogą mieć miejsce tylko w wyniku indywidualnych, obustronnych uzgodnień/umów pisemnych. 

6. Zasady i warunki określone powyżej podlegają prawu polskiemu Luneos Sp. z o.o.  w przypadku naruszenia wyżej określonych warunków ma prawo do żądania odszkodowania za straty oraz utracone korzyści z tytułu tego naruszenia.