Po raz pierwszy podatnicy, w tym prosumenci mogli skorzystać z niej podczas rozliczania formularza PIT za rok 2019. W ramach ulgi odliczyć można do 53.000 złotych wydatków poniesionych w ramach działań związanych z termomodernizacją budynku (w tym montażu instalacji fotowoltaicznej).Z ulgi mogą skorzystać zarówno podatnicy rozliczający się według obowiązującej skali podatkowej, jak i płacący podatek liniowy, czy ryczałt. Takie rozwiązanie powoduje, że wysokość podatku obniża się od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych – w zależności od obowiązującej skali.


Jakie są warunki skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej?

• Żeby zakwalifikować się do odliczenia trzeba posiadać fakturę za zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej,

• Z ulgi może skorzystać tylko właściciel lub współwłaściciel istniejącego budynku mieszkalnego, na którym została zamontowana instalacja fotowoltaiczna, a powierzchnia gospodarcza nie może stanowić więcej niż 30% powierzchni całego budynku,

• Jeśli wydatki poniesione na zakup instalacji przekraczają wysokość Twojego rocznego dochodu, na odliczenie ulgi od podatku dochodowego masz aż 6 lat licząc od końca roku, w którym poniesiono wydatek,

• Odliczyć należy wyłącznie rzeczywiście poniesione koszty (kwota kredytu lub jego oprocentowanie nie mają znaczenia). Przykład: Jeśli równolegle korzystasz z dofinansowania Mój Prąd, które uprawnia do otrzymania bezzwrotnej kwoty 5.000 złotych, odliczeniu od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej podlega wartość wydatków pomniejszona o wysokość dotacji.

Więcej o uldze termomodernizacyjnej przeczytasz w Zasady stosowania ulgi w PIT na wsparcie termomodernizacji budynków jednorodzinnych


Zobacz również