Wysokość ulgi odliczana jest z urzędu w decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego. jeżeli gospodarstwo rolne zostało nabyte zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników albo przez dziedziczenie, niewykorzystana przez podatnika ulga przechodzi na jego następcę.


Jakie są warunki skorzystania z ulgi inwestycyjnej?

Przysługuje z tytułu wydatków poniesionych między innymi na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód), do czego zalicza się montaż instalacji fotowoltaicznej. Przyznawana jest po zakończeniu inwestycji w wysokości do 25% jej wartości udokumentowanych rachunkami. Odlicza się ją od podatku rolnego od gruntów położonych na obszarze gminy, w której została zamontowana instalacja fotowoltaiczna. Nie można jej stosować dłużej niż przez 15 lat.Żeby skorzystać z ulgi musisz złożyć odpowiedni wniosek (poszczególne organy udostępniają odpowiednie wnioski – tutaj znajdziesz przykładowy wniosek dla urzędu miasta i gminy Niepołomice) wraz z szczegółowym zestawieniem poniesionych wydatków oraz rachunkami lub stwierdzającymi ich wysokość uwierzytelnionymi odpisami.Wniosek należy złożyć do organu (wójta, burmistrz, prezydenta miasta), na terenie, którego została zrealizowana inwestycja.


Zobacz również